Mijn wondertje

by Isabeau
(Maastricht)

Op een avond zat ik op de bank bij een vriendin, toen haar hond Diesel bij mij kwam liggen... waarschijnlijk voelde hij dat ik nog verdrietig was. Het werd ineens ontzettend koud en ik voelde mijn kindje tegen mij aan komen zitten. De hond merkte het ook en leek even angstig. Hij ging van mij weg, maar kwam weer voorzichtig terug liggen. Mijn vriendin vroeg nog; wat doet Diesel raar? Ik heb haar hand gepakt en liet haar de kou voelen. Haar gezicht, die vergeet ik nooit meer. Haar reactie en die van Diesel waren mijn grote bevestiging; dat ik niet droomde en ik zeker weet dat ik mijn eigen wondertje altijd bij me heb!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.