Mijn tranen raken niet op.

by Özen
(Nijmegen)

Mijn tranen raken niet op.
Zoutig water dat uit mijn ogen maar blijft stromen.
Het stroomt voor jou mijn mannetje.
Mijn hart klopt voor jou.
Het verlangen is diep en ook alleen naar jou.
Mijn tranen blijven vloeien van verdriet en zo huil ik om jou.
Mijn tranen raken nooit op.
Het is allemaal voor jou.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.