Mijn regenboog wondertje

by Regenboog wondertje
(Nederland)

In november 2014 heb ik een miskraam gekregen. Mijn vriend en ik wilden graag zwanger worden. Toen we er achter kwamen kon ons geluk niet op.
Nadat we het mijn ouders hebben verteld waren ze dol gelukkig en steunden en steunen ons waar ze maar kunnen.
Mijn schoonouders hadden daar hun zorgen over omdat ik een vorm heb van PDDNOS in lichte mate.
Ik woon op mezelf, doe alles zelf en heb zelfs een baan. Ik heb er in mijn dagelijks leven geen last van, alleen heb ik soms wat zekerheid nodig omdat ik weinig zelf vertrouwen heb. Vervolgens hebben we het aan onze broertjes, zusjes en zwagers verteld. Allemaal waren ze blij op mijn schoonzusje na. Die vond het maar onverstandig en vond dat het verboden moest worden dat wij een kindje zouden krijgen. Dit heeft mij (en nog) zooveel pijn gedaan! Ik vind het heel moeilijk dat zij zo reageert, terwijl ze voor mijn andere schoonzusje heel blij is en alles voor doet en zou doen om hun te helpen. Mijn schoonzusje die zo negatief doet is zelf begeleider voor mensen met een PDDNOS-vorm.
Een paar dagen later heb ik helaas een miskraam gekregen. Ik heb hier zelfs een nacht mee in het ziekenhuis gelegen, omdat ik vreselijk veel pijn heb gehad. Tot op heden heb ik het nog niet kunnen verwerken. Het is een zo intens gevoel! Ik ben vanaf augustus 2014 2 dierbare mensen verloren en een familielid die ernstig ziek is waarbij het afwachten is wanneer het haar tijd is. Zij is als een tweede moeder voor me. Vandaag reed ik naar huis en het regende. Op een gegeven moment reed ik over een hele mooie brug. De zon begon te stralen, de lucht werd blauw en daar was die mooie stralende regenboog. Ik kreeg het helemaal warm van binnen. Het voelde voor mij alsof mijn kindje gedag kwam zeggen en zei; mama ik ben gelukkig! Mijn ogen begonnen te tranen. Tranen van geluk want mijn kindje is gelukkig. Mijn kindje zei; het komt goed mama, geef het een plekje maar vergeet mij niet... Mijn regenboogwondertje...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.