Mijn lieve ☆☆☆ Seth

by C.G.

Ik zal je nooit horen huilen
Ik zal je nooit wakker mogen kussen
Geen flesje geven
Ook geen luier verschonen

Ik zal je nooit kunnen voorlezen
Ik zal je nooit in slaap mogen zingen
Niet instoppen in bed
Ook niet mogen aankleden

Ik zal je nooit naar school zien gaan
Ik zal je nooit een rugtasje kunnen kopen
Geen broodtrommel mee geven
Ook niet uitzwaaien wanneer je naar school zal gaan

Ik zal je nooit zien groeien
Ik zal je nooit zien ontwikkelen tot wie je zal worden
Geen gesprek van moeder tot zoon
Ook niet kunnen helpen met de keuzes die je wil maken

Ik zal je nooit meer zien opgroeien
Ik zal je nooit zien afstuderen
Nooit zien gaan werken voor de eerste keer
Ook niet met je eerste vriendinnetje naar huis zien komen

Ik zal je nooit zien trouwen
Ik zal je nooit kinderen zien krijgen
Oma zal ik niet worden
Ook niet mij komen opzoeken later als ik zelf oud ben
Ik zou dit zo graag willen

Maar een ding zal ik wel,
jou het mooiste plekje in mijn hart geven.
Een heel speciaal plekje alleen voor jou!!
☆☆☆ mijn Seth

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.