Mijn liefje

by Evelyne vandamme
(Brugge )

Ik heb al 3 kinderen waardoor ik al heel snel wist dat ik zwanger was van mijn 4de kindje. Bij mijn echo toen ik 6 weken en 3 dagen zwanger was zag je het hartje perfect' aan en uit gaan'. De dinsdag 4 dagen na mijn echo om s avonds 17 uur verloor ik een kleine plas bloed. Voor mij al genoeg om in paniek te slaan. Mijn huisarts probeerde mij te kalmeren maar tevergeefs. Ik ben dan naar de spoedafdeling gegaan en de gyn heeft mij na 2 uur en een half wachten moeten vertellen dat op de echo geen harttoon meer was. Mijn wereld storte in. Toch ben ik versuft naar huis gegaan en de dag erna naar mijn eigen gyn geweest. Die bevestigde dus dat mijn baby niet meer leefde en er een miskraam was. Toch zat dat vruchtje nog in mij. De vrijdag is het afgekomen met heel veel bloed. Nu bijna 2 weken later kan ik de knop in mijn hoofd niet omdraaien en wil ik niet beseffen dat ik mijn baby kwijt ben. Ik ga kapot van verdriet en hoop snel er bovenop te komen en het een plaats te kunnen geven. Voor mensen die dus ook een miskraam/miskramen heeft gehad ik weet precies hoe je je voelt...
Groetjes Evelyne

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.