Mijn kleine kanjer

by Nicky
(Vlaardingen )

Hoe blij was ik met het bericht dat jij in mij groeide
Hoe trots was ik om jou onder mijn hart te dragen
Hoe erg mis ik jou
Met niemand deel ik mijn gemis
Ik mocht je niet in mijn armen houden
Ik draag je wel voor altijd in mijn hart
Maart is lastig en augustus pijnlijk.


Liefs
Mam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.