Mijn klein groot wondertje <3

by Ann
(Heusden belgie)

Ben een mama van 35 jaar , in het verleden heb ik twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen gehad, de dokter zei dat er veel kans was op nog zo een zwangerschap en dat het moeilijker ging zijn om opnieuw zwanger te geraken , maar ben nu 11 weken zwanger van mijn lief wondertje dus geef nooit de moed op ... <3

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.