Mijn engeltje

by Ellen

Na weken van bloedverlies, vermoeidheid en misselijkheid, drong mijn moeder aan op verder onderzoek. Ik had eerder dit jaar een uitstrijkje laten maken, pap2 kwam eruit. Voor de zekerheid deed mijn huisarts een nieuw uitstrijkje.
Toch zat het mijn moeder niet lekker. Ze vond dat ik moest staan op een echo.

Uiteindelijk de afspraak gemaakt. Dinsdag (vandaag) zou ik gaan, en het weekend daarvoor stopte het bloeden.

Mijn baarmoeder was helemaal in orde en leeg. Uiteindelijk drong het besef tot mij door dat ik een miskraam had gekregen. Ondanks de anticonceptie, ondanks mijn leeftijd (41) en ondanks dat ik 4 gezonde kinderen heb.
En ook al vind ik 4 kinderen genoeg, toch besef ik nu pas dat ik een kindje verloren ben. En dat ik een lege baarmoeder heb...

Dat klinkt raar, want ik was niet van plan zwanger te raken. Ook wist ik het niet toen ik echt zwanger was.

Waarom voel ik dan zo'n gemis?

Wilde mijn engeltje niet bij mij groeien?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.