Mijn eeuwig gemis

by Eve

Ik ben jong mama geworden van een meisje, nu tien jaar is ze er al. Toen ze twee werd dachten we aan een tweede kindje, maar dat lukte niet. We stapten zelfs de medische molen in en deden enkele IUI inseminaties maar helaas. Mijn man gaf de hoop op en we lieten de natuur zijn gang.

Toen ons meisje 5 jaar werd was ik opnieuw zwanger, vreugde boven alles. Ongeloof maar super tevree. Eerste echo alles ok! 2 weken later bloedverlies, en ja het vruchtje was er niet meer.
Huilen deed ik maar niet voor mijn man en kind, want mijn man vond het erg maar voor hem bleef het onbestaand en afscheid viel hem niet zwaar. Maar ik, nu nog na 5 jaar... EEN EEUWIG GEMIS.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.