Mijn broer en schoonzus.

by Wendy
(Rhenen )

In september 2010 is mijn lieve nichtje Jennifer geboren. Een paar maanden geleden waren mijn broer en schoonzus bij ons thuis om te vertellen dat ze niet zulk goed nieuws hadden. Ze was zwanger maar verloor bloed en ze waren bang voor een miskraam. Ik heb gehuild tot mijn tranen op waren maar had stille hoop dat het goed zou komen.
Helaas mocht dat niet zo zijn:(
Nu vertelde mijn schoonzus 5 januari dat ze weer zwanger is... Vandaag kreeg ik te horen dat ze weer bloed is verloren, Ik ben zo ontzettend verdrietig dat ik mijn verhaal even kwijt wil!
Dinsdag moet ze naar de verloskundige.. Ik hoop weer op een wonder!!
En mijn andere neefje of nichtje zal altijd in mijn hart blijve!

Afz een verdrietige tante

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.