Mama's kleine prinses.

by Dionne
(Nijmegen)

Een kaarsje brand ik voor jou bij weer en wind, want plots was je weg, ons kind.
Mama is trots op waar ze nu staat, met jou veel in m'n gedachten, heb ik dat toch maar even geklaard.
Al doet het leven zonder jou vreselijk veel pijn, jouw plekje zal ik koesteren, dat is erg fijn.
Geen lach van jou die me leven kleurt, slechts n traan voor jou, en m'n hart verscheurt.
De vraag "waarom ons kleine meisje?" zal altijd blijven bestaan, waarom jij, waarom moest jij zo snel weer gaan?

We houden van je kleine prinses Djanice.
Dikke kus, JOUW 2 mama's.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.