Loslaten.

by Jolanda
(Gelderland)

"Ja je kindje zit er wel. Maar het hartje klopt niet meer".

Dat word ons even verteld.
Mijn hart word verscheurd met grof geweld.
Mijn allergrootste droom.
Vervaagt in een grote stroom.
Van intense pijn.
Pijn , omdat jij niet bij ons mag zijn.
In intens verdriet.
Die niemand voelt en ziet.
Nu ga je me snel verlaten.
En niemand kan me deze pijn wegpraten.
Nu is het wachten tot de tijd is gekomen.
Tot je van me zal vrijkomen.
Nu moet ik je los laten.
En moet je aan God over laten.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.