Little star

by Eveline
(Belgiƫ (Oost Vlaanderen))

Ik leg me handen op mijn buik,
Je bent er nog,
Maar ook niet meer...

Geen kloppend hartje, geen leven meer....
Ik heb het gevoeld die dag..
De moment dat iets of iemand besliste dat het niet mag zijn
Ik moest me neerleggen, steken en pijn,
maar gingen over,
paar dagen voordien nog gehoord dat alles in me bloed perfect stond met je-je lengte...

Paar dagen later
Onze droom sloeg in 1000 stukken
Het mocht weer eens niet lukken...

Nu nog ben je hier dicht bij mij,
Wil je nog niet komen,
Maar ik ga je moeten laten gaan
Al blijf je voor altijd in men hart verder bestaan...

Ik heb hier iets moois voor jou
My little star..

Dus vlieg maar
Klein sterretje
Naar al die andere sterretjes,
Sterretjes van ons, en
Van nog vele andere,

En twinkel af en toe eens voor je zusje,
Die stuurt jou dan een heel mooi kusje..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.