Lieve Robbie

by Juana
(Rotterdam )

21 jaar geleden was dit de gelukkigste dag van mijn leven.
Vandaag dezelfde dag mijn verdrietigste.
Je werd geboren en was niet de makkelijkste, maar wel een heel bijzonder kind.
Jij hebt bij menig knorrig type een lach op het gezicht getoverd, mensen ontdooide door de spontaan van jou soms botte maar o zo zuivere opmerkingen.
Wat een eerlijk mannetje was jij, trots dat ik jouw moeder heb mogen zijn. Heel even halen we het geluk terug vandaag met onze herinneringen aan jou. Robbie we missen je!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.