Lieve maud gebruik je vleugeltjes

by Ilse
(Sneek )

Lieve maud
We hebben de toekomst verloren
Je werd niet gezond geboren
Ik zag je in het ziekenhuis
Je vader zei m'n meisje komt nooit meer levend thuis
We hebben je moeten laten gaan
Jij ging weg en wij bleven hier op aarde staan.
Ontzettend veel verdriet heb ik om jou
Omdat ik zoveel van je hou
Ik heb je bij me diep in mij
En daarom ben je nog steeds dichtbij

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.