Lieve kleine Kanjer X

by Chrisje
(Holland)

Hallo lieve kleine kanjer, met zoveel liefde verwacht.
Zo ontzettend welkom, wie had dit ooit verwacht.
Juist omdat papa en mama zoveel om jou geven,
moesten zij jou laten gaan,
Maar in ons hart zul jij voor altijd blijven bestaan.
Jij bent nu de mooiste ster en straalt dag en nacht,
Als wij naar je kijken weet ik zeker dat jij naar ons lacht.
Dan lachen wij naar jou terug en sturen je een dikke kus
Voor altijd in ons hart... XXX

Dit gedicht is van een heel verdrietige oma


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.