Lieve kleine engeltjes

by Eveline
(Deinze)

Lieve kleine engeltjes,
waren jullie maar mijn drie bengeltjes....

Kan het niet laten,
om eventjes god te haten..
God geeft me een prachtige droom
onze liefde bezegelt met een kindje,
je hebt ons even laten genieten van de droom en dan heb je onze drie prachtige engeltjes terug meegenomen naar de hemel...

Hoop dat je daar nu goed zorg draagt van m'n kindjes, en dat onze pepe daarboven trots kijkt naar onze engeltjes....

Mama draagt jullie voor altijd mee in ons hart.....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.