Lieve Jozua,

by Deborah
(Netherland)

Als ik een roos zie, moet ik aan jou denken..
Als ik een vlinder zie, moet ik aan jou denken..
Als ik een regenboog zie, moet ik aan jou denken..
Als ik naar de hemel kijk moet ik aan jou denken..
Als ik de zon zie schijnen, moet ik aan jou denken..
Als ik je foto zie, moet ik aan jou denken..

Eigenlijk moet ik altijd aan jou denken..
Ik mis je..

Ik hou van je!!

Dankjewel lieverd dat jij ons papa en mama gemaakt hebt!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.