Lief

by P

Lief gehad,
Liever gehouden,
Dag lief!

Comments for Lief

Click here to add your own comments

Nov 27, 2015
pakkend
by: Anonymous

Vind dit gedichtje ook heel mooi. Heb het gebruikt voor het kaartje van ons kindje.

Jan 31, 2013
Schitterend
by: Anonymous

Dit gedichtje vind ik het mooist van allemaal. We hebben het opgehangen als monumentje voor ons kindje. We voelen ons papa en mama van geen kind.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.