Lief mooi vlindertje

Vandaag alweer een maand geleden heb jij onze wereld verlaten.
Nog elke dag word ik half 9 wakker omdat jij dan altijd wakker werd, maar ik hoor je niet.
De tijd gaat snel, veelste snel..ook al lijkt de tijd wel stil te staan.
Ze zeggen dat de tijd je wonden heelt, maar ik voel elke dag dezelfde pijn.
Waarom werd je bij me weggehaald, waarom mocht je niet gewoon dicht bij me zijn!
Ik wilde elke dag wel met je ruilen. Ik had gehoopt dat ik het was.
Jou te zien lijden en niet kunnen helpen, die onmacht sloopt me nu nog elke dag.
Kon ik maar terug in de tijd, gewoon om jou te zien en te beminnen.
Ik mis je om me heen, om lekker met je te wandelen, je mooie lach, je mooie blauwe ogen, je zachte lippen, je knuffels, je pracht, maar vooral je onbeschrijfelijk mooie grote liefde, mijn baby die niemand mij nu meer afpakt....

Chayenne voor altijd mijn kleine meisje <3

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.