Lief kleintje

by Anne Tervoort
(Zwolle, Netherlands)

Blonde haartjes en je oogjes blauw
Zo was mijn voorstelling van jou
Maar nooit zal ik weten hoe je echt zal zijn
En dat doet me heel veel pijn

De tumor in mij heeft iemand vermoord
Een kinderwens in de kiem gesmoord
Dit accepteren valt mij zwaar
Maar gelukkig is je papa altijd daar

Nooit zal ik je leren kennen
En nooit zal ik je met je papa zien rennen
Nooit dat stemmetje dat 'mama' zegt
En nooit een handje dat zich in de mijne legt

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.