Lief klein wondertje

by Linda
(Leeuwarden)

Lief klein wondertje, al groeiend in mijn buik
Met 8 weken en 3 dagen zagen we jou voor het eerst... zo klein
Je hartje klopte
Je beentje schopte
Je zou ons 1e kindje zijn

Met liefde heb ik je gedragen, al was het veel te kort
Want met 11 weken en 4 dagen
Leerden we, dat ik je niet zou voldragen
Voor altijd zul je in ons hart zijn

Slaap zacht lieve schat
Liefs mama en papa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.