LIEF KLEIN KINDJE

by Leonita Gerssen
(Nederland)

LIEF KLEIN KINDJE
WAAROM MOEST JIJ NU GAAN
JE PAPA EN JE MAMA
HADDEN JE WIEGJE STAAN
JE LIEVE KLEINE ZUSJE
WILDE JOU ZO GRAAG ZIEN
WE WILDEN AL JE VINGERTJES EN TEENTJES TELLEN
EN JE LEUKE VERHAALTJES VERTELLEN

MAAR NU LIEF KLEIN KINDJE
LAAT JIJ ONS HIER ALLEEN
WANT JIJ BENT NU EEN ENGELTJE
EN KIJKT OVER ONS HEEN
EN ZIE JE ONS DAN TUREN
NAAR DE STERREN EN DE MAAN
WEET DAN DAT WIJ JOU ZOEKEN
EN IN ONZE GEDACHTEN
VOOR ALTIJD BLIJFT BESTAAN(voor alle moeders en vaders die een kindje hebben verloren)

copyright-leonitagerssen(afscheidsgedichten.com)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.