Leegte...

by Anoniem
(Nederland)

Van jouw foto’s ga ik huilen
Aan jouw grafje heb ik verdriet
't liefst wil ik me verschuilen
me laten gaan als niemand het ziet

Iedereen zegt wel dat ik mag bellen
of men zegt; kom hier naar mij
Maar wat moet ik dan vertellen
als ik niet vrolijk ben en blij?

Mijn leegte is niet te vervangen
Ik kan niet uitleggen hoe het is
om zo sterk naar jou te verlangen
en hoe verschrikkelijk ik jou mis…


Comments for Leegte...

Click here to add your own comments

May 13, 2015
Prachtig
by: Yvonne

Bij mij is het al lang geleden.
13-2-1997.
Toch blijft het een gemis.
Nog steeds ben ik soms boos, hij had hier bij ons moeten zijn..
Maar wat een prachtig gedicht..

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.