Komt het ooit goed?!!!??

by Jolle
(Suriname)

Ik heet Jolle, ben 44 jaar en 4 jaar getrouwd. Ik heb een dochter van 21 en mijn man heeft 5 kinderen uit 2 vorige relaties. Hij wilt zo graag een kind dat wij er meteen aan begonnen. Echter sinds ander half jaar terug lukte het meteen, maar na 7 weken kreeg ik mijn 1e miskraam. Daarna volgde de 5e, tot vorige week.Ik ben zo bang om weer teleurgesteld te worden en gezien mijn leeftijd rijst bij mij de vraag: komt het ooit wel goed?!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.