Jouw kleine leven...

by Leonie
(Nederland)

Jouw kleine leven...

Die paar weken dat ik dacht dat het anders was
dat jij je kleine leven aan mij toevertrouwde
en ik jouw leven met zorg droeg

Die paar weken dat ik dacht dat het anders was
omdat ik me anders voelde dan die laatste keer
en ik hoopte dat ik je deze keer in mijn armen zou nemen

Die paar weken dat ik dacht dat het anders was
en vol vertrouwen een rompertje kocht en
opnieuw in een zwangerschapsboek schreef

Die paar weken dat ik dacht dat het anders was
omdat ik nu al zoveel van je hield en
droomde van jouw kleine handen en voeten

Die paar weken dat ik dacht dat het anders was
dat het me deze keer gegund was
om jouw hartje te horen slaan

Maar ik heb je hartje niet gehoord
en het gevoel van verlies wat me dat geeft
is onbeschrijfelijk verdrietig
ook al was je er maar een paar weken

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.