Ik zou zo graag...

by Suzanna

Ik zou zo graag,
heel even willen kijken,
en zien hoe het in de hemel is.
Want er staat over geschreven,
er is daar geen rouw, geen droefenis
en een ieder die in Hem gelooft,
mag daar heerlijk eeuwig leven.

Ik zou zo graag...
'k weet dat het onmogelijk is,
toch... heel even willen kijken.
Daar waar mijn kindjes die ik liefhad nu zijn.
Ze zien, zonder moeite, angst en pijn.
Als ik ze dan hoor zingen,
volmaakt, gezond en eeuwig blij
misschien... is dan het gemis iets minder voor mij!

Comments for Ik zou zo graag...

Click here to add your own comments

Jun 02, 2015
vraag of dit gedicht gebruikt mag worden...
by: Jozette Ederveen (Dagliefkindje)

Hoi Suzanna,
Ik heb de vraag gehad of iemand dit gedicht zou mogen gebruiken voor op een kunstwerk voor een kinderbegraafplaats te Kalmthout in Belgie? Kan je mij zo snel mogelijk antwoord hierop geven want diegene moet het binnen een paar dagen weten. Lieve groet, Jozette

Jul 04, 2012
Prachtig gedicht
by: Anonymous

Prachtig, de tranen rollen over m'n wangen.
Wat zou het inderdaad heerlijk en troostend
zijn onze kinderen in de hemel bij God te zien.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.