Ik wil schreeuwen...

by Anoniem
(Nederland)

Ik vind dit zo'n bijzonder gedicht. Weet alleen niet wie de schrijver is

Comments for Ik wil schreeuwen...

Click here to add your own comments

Aug 20, 2016
Maker
by: Woordkunsten

Hallo,

Dankjewel voor het compliment! Dit gedicht is geschreven door Jentl van Woordkunsten. Het is te verkrijgen op kaart in onze webshop:
http://woordkunsten.nl/winkel/kaart-schreeuwen/

Op alle gedichten van Woordkunsten is het Auteursrecht van toepassing.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.