Ik wens

by Walter Biemans
(Zuid-Afrika)

Lieve ....... En ...on
Ik wens dat ik jullie troosten kon.

Met jullie groot verdriet
Vergeet ook de Vader jullie niet.

Tap uit die gedachten kracht
Dat Skay terug gaat naar de
Hoogste Macht.

Daar zal Leven lang en zacht
En lachen van een wolk met al haar pracht.

Pronken met sterre en wachten op jullie
En samen lacht.

Skay Sterre 23 12 2014 opa

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.