Ik mis jullie zo...

by Suzanna

Elke dag weer en weer
Ik mis jullie zo
Meer en meer
Ik zie jullie in mijn ogen
Moet mijn tranen drogen
Ik mis jullie zo
Zie jullie in mijn dromen
Keer op keer
Ik mis jullie
Mijn lieve kinderen
Zo ver weg
Zo ver van me vandaan
Ik kom gauw weer op een dag
En dan knuffel ik jullie
Weer en weer
Want ik van hou zo veel van jullie
Meer en meer

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.