Het mocht niet zo zijn :(

by A

Volgens de berekening van mezelf en de verloskundige was ik nu zo'n 12 weken zwanger. Ik voelde me ook op en top zwanger, misselijk, verstopping, opgeblazen. Naaste familie was al op de hoogte, want het was ook echt zichtbaar.
Eindelijk mocht ik dan voor de echo. Samen met mijn vriend gingen we heen. En toen keken we naar het beeldscherm, de vruchtzak was leeg... na een hele tijd kijken en dingen doen met het apparaat, bleek het echt een lege vruchtzak! De vrucht was al in het begin gestorven, alleen mijn lichaam had dat nog niet door. Nog steeds niet. Het is nu een dag of 5 geleden en ik wacht op de miskraam. Ik wil niet dat het opgewekt wordt, nu kan ik nog afscheid nemen, van het vruchtje dat niet eens te zien is, maar zo ontzettend gewenst was!!! Ik hoop dat het snel komt, zodat we verder kunnen gaan, het opnieuw proberen. Maar ik ben ook bang, bang voor de miskraam...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.