Het eerste teken

by Aurelia van Beek
(Oosterhout NB, netherlands)

Een eerste echo, een teken van leven.
Mama ziet je voor het eerst, ook al is het maar heel even.
Een kloppend hartje, met acht weken.
Mama en papa zijn zo blij, dat is wel gebleken.
Tranen van vreugde en van het blij zijn.
Jij hebt het nog niet door, want je bent nog zo klein.

Een beetje bang, soms ga ik ervan beven.
Ik wil je zoveel mogelijk liefde geven.
Vanaf het moment dat ik wist van jou leef ik in een droom.
Soms voel ik mij zwak, maar met jou zo sterk als een boom.

Ineens is mijn roze wolk verdwenen.
En neem ik het liefste zo snel mogelijk de benen.
Mijn angst komt terug en sterker dan ooit.
Je bent er niet meer maar ik vergeet je nooit.
Je hartje klopt niet meer samen met die van mij.
Wat is dit nou? Ik was nog wel zo blij.

Het doet zo zeer en het geeft zoveel pijn.
De wetenschap dat jij al weken niet meer bij mij mocht zijn.
Misschien had ik toch beter voor je moeten zorgen.
Want nu leef ik zonder een uitkijk op de dag van morgen.
Samen met papa zoveel mogelijk aan mijn zij.
Probeer ik mij er doorheen te slaan, want weet, jij blijft altijd van mij.

Een traan valt op mijn hand terwijl ik dit schrijf.
Het doet zo zeer, want nog steeds wil ik dat jij bij me blijft.
Soms zou ik weleens op willen geven.
Maar voor jou ga ik toch door met streven.

Ik hoop dat jij jou plaatsje hebt gevonden.
En papa en mij de kans geeft voor het genezen van onze wonden.
Ik weet niet wat er mis ging, ik weet niet wat er gebeurde.
Maar weet dat jij mama altijd opfleurde.

Ik hoop dat je mijn fouten vergeeft.
Ik voel me zo schuldig, nu jij niet meer leeft.
Misschien heeft mama wel te laat moeten leren.
Ik hoop dat wij de kans krijgen om tijden te keren.

Mocht de toekomst mij een ander kindje geven.
Weet dan wel dat jij altijd de eerste bent die in mama is verbleven.
Als ik een kaarsje brandt, dan zal ik aan je denken.
Weet dan, dat niemand mij ooit iets beters heeft kunnen schenken.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.