Herinneringen

by anoniem

Met een wanhopig gevoel

gaan mijn gedachten terug

Het lijkt al lang geleden

De tijd ging te vlug


De weken zonder jou

mijn lief sterrenkind

Zoek ik in mijn buik

waar ik je niet meer vind


Je bent nu in mijn hart

leeft in mijn gedachten

terwijl ik niet eens weet

hoe jij lachte


Waar ben je in Gods naam gebleven

Ontmoet ik jou ooit weer?

Is dit dan tot aan het einde van mijn leven

Doet het zolang zeer?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.