Herdenking van mijn miskramen

by sylvia
(amersfoort)

Ik heb in september en december 2011 de miskramen gehad...
Ben er nog steeds kapot van!
Als ik een gezond kindje heb gekregen dan ga ik als aandenken een tattoo laten zetten van 2 vlinders..
zodat ze altijd bij me zijn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.