Heel even

by J

Heel eventjes verlangen
naar dit wonder van ons samen,
Heel eventjes genieten
van dit vrolijke geheim,
Heel even fantaseren
met z'n drieën straks te zijn.

Te snel al stiekem denken
aan onzinnige details,
Te snel al ruimte maken
voor een kleintje in ons hoofd,
Te snel om te beseffen
is deze vreugde uitgedoofd...

Comments for Heel even

Click here to add your own comments

Nov 01, 2015
Mooi
by: W

Bedankt voor je mooie gedicht..

Apr 08, 2015
Dank
by: Jolanda

Prachtig gedicht. Helaas zo herkenbaar.
Dank voor het delen!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.