Gevoel

Eerst een miskraam, helemaal kapot.
2 maanden later daar kwam jij, helemaal blij.
Mooie zwangerschap, goede bevalling, toen 9 maanden later daar was jij.
Vol trots waren wij ouders geworden van een mooi meisje, dat meisje dat was jij.
Mooie baby met tien vingertjes en tien teentjes en een mooie lach, en met 3 maanden je eerste 2 tandjes wat een pracht.
3 maanden later werd jij zo ziek en werd je opgenomen, 3,5 maand jong mocht jij maar worden.
Nu als een engeltje die over mij waakt.
Ik mis je elke dag, dat is een pijn die niemand verzacht..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.