Gedicht voor mijn kleine Poppedijntje

by Mama van Poppedijntje
(NL)

Mijn kleine Poppedijntje…
Je was nog maar zo’n kleintje.
Zo kort maar in ons leven
Dat was echt maar heel even.
Toch nog 11 volle weken
Was je onze warme deken.
Verheugden we ons op jou
Op hoe je zijn zou…
Het mocht niet zo zijn voor jou en mij.
Maar hoe het ook zij…
Voor onze Jeroen een broer of zus
In gedachten geef ik jou een kus…
Een innige knuffel… een fantasie…
Ooit hoop ik da’k je zie.
Herkennen doe’k je vast; wees maar niet bang
Onze band is voor een leven lang;
En veel langer nog...
Tot voorbij de regenboog;
Tot in de hemel zo hoog.

Je mama.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.