Gedicht 'Heel eventjes.............'

by geplaatst door Jozette Ederveen (eigenaresse Dagliefkindje)

Karin Troostgeschenk

Karin Troostgeschenk

Weer een prachtig gedicht geschreven door Karin van www.troostgeschenk.nl
over tekentjes vanuit de hemel...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.