Engeltje op onze schouder

Hallo,

Ik heb eind oktober 2011 een miskraam gehad met 5 a 6 weken zwangerschap. Was er helemaal kapot van!

In januari heb ik als aandenken een vlinderkettinkje gekocht. Zo kan ik ons 1e kindje altijd herdenken en draag ik het bij me. Maar nu komt het wonder.. dat ik weer in verwachting ben!, nog heel pril maar wel al met een kloppend hartje! En de innesteling heeft rond dezelfde tijd plaatsgevonden als toen ik mijn kettinkje droeg! Ik ben er dus van overtuigd dat ons vlindertje hierbij geholpen heeft. Vond het erg bijzonder!

Liefs, M.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.