Engelengetal

Mijn lieve Rafaël, mijn tweede zoon geboren na 19 weken zwangerschap. De dag dat ik zijn steun het meest nodig had keek ik op mijn telefoon en zag dat het 11.11 uur was, de datum was vrijdag de 11e en mijn telefoon was op 11% batterij.. voor degene dit het niet weten 11 is een engelen getal en vermeerdering van het nummer 11 versterkt de werking, alle lijnen stonden “open”. Ik heb gehuild zo dankbaar was ik voor dit duidelijke teken van bovenaf. Sindsdien ervaar ik alleen maar rust en weet ik dat mijn kleine Rafaël van boven zijn grote broer die bij ons is beschermd.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wondertjes.