Dit zou ons eerste mirekeltje zijn

by Liekens
(Belgiƫ)

Hallo allemaal,

Overmorgen 19 oktober 2012 zal ik een curettage (schoonmaken van de baarmoeder) ondergaan. Op 7 weken groeide mijn vruchtje niet meer. Ben er kapot van dit zou ons eerste worden. Ik keek er zo naar uit om een dikke buik te krijgen en om het te voelen. Ben nu bang voor de opname. 5 maanden hebben we moeten proberen. Ben bang dat als we hierna gaan proberen dat ik weer een miskraam zal voor hebben. Ik hoop het niet. We moeten de moed er in houden.

Alvast bedankt voor te luisteren

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.