De dag

Dagen zijn net als vlinders
Ze komen en gaan
365 dagen per jaar
Vol nieuw leven, hoop en liefde in overvloed

Die 18e juni 2013 gaf ons nieuw leven
De dagen erna waren vol blijdschap en hoop
Dagen met goud omrand
Dagen gevuld met liefde voor de toekomst
Maar aan die dagen kwam snel een eind

De dag verscheen dat de glans mat werd
Dat hoop wanhoop werd en blijdschap verdriet
De dag dat nieuw leven veranderde in niet-leven
Goud omrand werd zwart omrand
Leegte volgde, dagenlang, wekenlang

Verdriet ebde weg, bezinning kwam
Berusting dat jij niet levensvatbaar was
Langzaamaan kreeg toekomst weer betekenis
Een sprankeltje hoop dat nieuwe rupsen
zich weer zouden ontpoppen tot prachtig fladderende vlinders

Hoop op nieuw leven wat vol liefde ontvangen zal worden
Die dag wordt met goud omrand

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.