Dapper engeltje

Lieve dochter,

13 januari was een bijzondere dag.
de dag dat je voor het eerst in mijn armen lag.
Je leek eerst zo gezond
bijna 6 weken te vroeg, maar al bijna 7 pond.

Maar je was heel ziek en al snel wisten wij
dat je niet lang zou blijven bij papa en mij.

27 januari moest jij de strijd opgeven
en moesten we zonder jou verder leven.

Gelukkig heb je niet lang geleden
lief meisje, wat heb je dapper gestreden!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.