Dag Sterretje

Je had nog geen naam
maar beheerste enkele weken ons leven.
Je was zo welkom.
Ik besef dat ik afscheid van je moet nemen
en je een plaatsje geven.
Je woonde eerst in mijn buik
en toen ik van je bestaan wist, meteen in mijn hart.
In mijn buik is het nu leeg en levenloos,
maar in mijn hart zal je altijd bestaan.
Ik noem je Sterretje.
Dag Sterretje, schitter aan de hemel.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.