Dag mijn kleine lieverd.

by Loes
(Gelderland)

We hebben 3 weken terug je hartje horen kloppen, je was perfect. Gisteren had een mooie dag moeten worden, de 10 weken echo. Opgetogen met je oma ging ik je weer zien, papa moest werken, maar dat gaf niet, ik zou papa je foto doorsturen. Het nieuws dat je hartje niet meer klopte sloeg in als een bom, in mijn hoofd, en hart. Nu moet ik wachten..wachten tot mijn lichaam je besluit te laten gaan...en dat is zo moeilijk kleine lieverd. Ik zal je nooit vergeten, en weet, dat ik zielsveel van je blijf houden. Hopelijk zie ik je in een ander leven terug.

Voor alle andere moeders, heel, heel veel sterkte..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.