Dag lieve uk

by Fee
(Nederland)

Gisteren kregen wij een bericht dat we niet hadden verwacht. Met 9 weken is ons wondertje gestopt met groeien. Gisteren zagen we geen kloppend hartje. Met 8 weken hadden we een mooie echo. En langzaam durfde we te gaan geloven dat er echt leven groeide. De echoscopist stelde voor om de volgende datum een weekje uit te stellen. Gisteren gingen we, ik dacht bijna 12 weken zwanger voor de termijn echo. Wat doet het pijn. Er gaat van alles door me heen. Hoe zal het gaan. Ik hoop dat het op een natuurlijke manier uit me zal gaan. En dat het allemaal een plekje zal krijgen. Voel me zo verdrietig. Ik vind het fijn dat ik de echo beelden heb. Daar zie je het liggen op de bodem van m'n baarmoeder. Het lag er zo stil. Ik heb dit niet gewild. Het is zo gewenst. Ik hoop dat we in de toekomst een gezond kindje mogen krijgen. Maar dit is onze eerste. Wat waren we blij. Ik vind het ook zo moeilijk dat m'n lijf nog zwanger is. M'n gezwollen buik alles is nog zoals het was. Gelukkig zijn er veel lieve mensen om ons heen.. Maar we gaan niet het jaar uit zoals we droomden.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.