Dag lief klein kindje

by Ellen Van Litsenborg
(Wechelderzande)

Dag lief klein kindje van mij
ik kan er met mijn hoofd niet bij
vandaag heb je me verlaten
me helemaal alleen achtergelaten
ik zou je zo veel liefde geven
voor je klaar staan heel je leven
je zou bij mij kunnen schuilen
we zouden samen lachen en samen huilen
maar alleen mijn liefde voor jou was niet genoeg
je ging heen, veel te vroeg
nog voor je ook maar iets van de wereld zag
nog voor ik je officieel mijn kindje noemen mag
voor een ander heb je niet eens bestaan
maar voor mij was je de aarde, de zon en de maan

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.