Dag lief kindje van ons..!

by Marijke
(Nederland)

Dag lief kindje van ons..!

In mijn buik mocht je groeien
zo lief en zo klein.
Je hebt vast gelijk gevoeld
hoe blij wij met jou zijn.

Nu ben jij een engeltje
en straal jij mee
met het licht van de sterren en de zon
daar zullen wij naar kijken
wetend dat wij ooit weer samen zijn
zoals t eens begon.

Bij elk teken dat jij geeft
zal ik denken aan jou.
Je zult altijd in ons hart zijn
weet dat ik voor altijd van je hou..

Dag lief kindje


Voor altijd,
jouw mama xxx

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.