Dag Lief Engeltje.

by Jolanda van de Steeg
(Gelderland)

Onverwacht ...
Nooit gedacht.
Dat ik jou mocht dragen.
Maar nu heb ik alleen maar vragen.
Waarom mocht je niet bij ons blijven?
Hoe moet ik dit verdriet omschrijven?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Dat je bent opgehouden te bestaan.
Zo kort maar o zo krachtig.
Voelde ik me heel even machtig.
Nu ben je een engeltje van God.
En moet ik je loslaten ... want dit was het lot.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.