Dag lief Engeltje

by SPR
(Groningen)

Lief klein wondertje

Nog nooit zoveel,
Zo snel,
Van iemand kunnen houden.
Zo snel,
Van iemand afscheid moeten nemen.

Zo kort maar,
Was jij in ons leven.
Ons lief klein wondertje,
Dat ons voor korte tijd,
Zo kon vullen met geluk.

Maar enkele weken,
Kon jij ons vergezellen,
Met je vreugdevuur.
Nooit zal ik vergeten,
Dat jij ooit in ons leven was.

Na oneindig veel,
Niet te stoppen verdriet,
Zal ook ik,
Mijn tranen moeten drogen.

Maar vergeten,
Zal ik nooit,
Dat jij,
Lief klein wondertje,
Ooit bij ons hebt mogen zijn.

Dag lief engeltje...Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.